Case Sharing

港口

Release Time:2016-05-17 Source: Share:

 

深圳某港口有多台岸吊起重设备,多台采用了变频器,产生大量谐波,对其供电变压器造成严重威胁。该港口购买我公司生产的一套10KV高压有源滤波设备后,谐波大大降低,从而提高了设备可靠性并减少了设备维修费用,还将大大延长设备使用寿命。

 

  

 

                              使用前谐波棒形图                                                        使用后谐波棒形图

Previous:包装材料 Next:矿山 Return